Welkom op de GVK Brugdekplank website van krafton®

Een duurzame brug is duurzaam door zowel de energie-efficiënte manier van produceren, als de gebruikte materialen. Daarnaast zijn de minimale transporten, gemakkelijke montagewijze, lange levensduur, onderhoudsarme materialen en mogelijkheid tot recycling belangrijke elementen binnen de mate van duurzaamheid van een brug.

Duurzame bruggen hebben een lange levensduur ten opzichte van bruggen van staal en beton en worden op een milieuvriendelijke manier geproduceerd. Zo worden duurzame bruggen tijdens de productie energie-efficiënt of zelfs zelfvoorzienend geproduceerd en vindt er weinig schadelijke uitstoot plaats. Maar ook de omstandigheden buiten de productie om dragen bij aan de hoge duurzaamheid van de brug. Zo worden de algemene bedrijfs- en productieruimtes verlicht door LED verlichting, wordt (productie)afval gerecycled en is er sprake van minimale transportbewegingen en bijkomende schadelijke uitstoot.

Ook de grondstoffen en materialen die nodig zijn voor de productie van duurzame bruggen moeten op een duurzame wijze zijn gefabriceerd. Tevens hebben deze materialen als kenmerk dat ze, ongeacht structuur of vorm, aan het einde van hun levensduur kunnen worden gerecycled. Een duurzame brug moet na de lange levensduur een tweede of zelfs derde leven krijgen.

Duurzame brug en GVK Brugdek

Een mooi voorbeeld van een duurzame brug is een GVK Brugdek. Een glasvezelversterkt kunststof brugdek bevat namelijk alle eigenschappen van een duurzame brug. Zo ligt bijvoorbeeld de productie-energie van glasvezel 75% lager dan de productie-energie van staal, komen er amper schadelijke stoffen vrij bij productie, is het recyclebaar en is transport en montage milieuvriendelijker dan het geval bij andere type brugconstructies. Hieronder vindt u 11 redenen waarom u een GVK Brugdek als duurzame brug mag beschouwen.

11 redenen waarom een GVK Brugdek duurzaam is

1 – Een duurzaam GVK Brugdek is 100% recyclebaar

Een duurzaam GVK Brugdek is volledig te recyclen. Het gerecyclede GVK materiaal wordt verwerkt binnen nieuwe glasvezelversterkte brugdekken, maar ook als extra versterking binnen andere constructies.

2 – Productie-energie van glasvezel ligt 75% lager dan productie-energie van staal

Net als bij de productie van staal, is het uithardingsproces van glasvezel exotherm. De materialen ontwikkelen simpel gezegd hun eigen warmte. Binnen dit proces bevatten de bindingen meer energie dan de nieuw te vormen bindingen. Het ontstane overschot resulteert in een spontane reactie in de vorm van energie en warmte. Hoewel er bij de productie van staal en glasvezel sprake is van exotherme uitharding, is er voor het smelten van ijzererts (staal) meer energie nodig dan bij het smelten van glasvezel. Zand, de grondstof van glasvezel, is vanwege een lager smeltpunt in combinatie met het exotherme uithardingsproces sneller in de juiste structuur. Het energieverbruik per eenheid is daardoor extreem laag.

3 – GVK Brugdek is 75% lichter dan stalen brugdek

GVK Brugdek constructies zijn ten opzichte van stalen bruggen 75% lichter. Er is minder en lichter materiaal nodig tijdens de productie van een duurzame brug, waardoor het GVK Brugdek licht van gewicht blijft. Zonder te moeten inboeten op sterkte. Integendeel zelfs. Daarnaast verbruiken ophaalbruggen met een GVK Brugdek bij het ophalen en afzakken van het brugdeel vanzelfsprekend minder energie.

4 – 50% minder energie bij transport en assemblage GVK Brugdek

Er is bij de transport van een duurzaam GVK Brugdek 50% minder energie nodig in vergelijking met de transport en assemblage van betonnen en stalen bruggen. De combinatie tussen het lichtgewicht materiaal en de mogelijkheid tot bulktransport zorgen voor een minimale uitstoot tijdens de verkeersbewegingen. Er past immers, vanwege gewicht en vorm, een groter volume van GVK Brugdekplanken in één transport. Ook tijdens assemblage wordt er relatief weinig energie verbruikt. Het is zogezegd gemakkelijk de GVK Brugdekplanken te verplaatsen en op te trekken. Zo wordt er bij het optrekken van een stalen brug 33% meer koolstofdioxide uitgestoten dan bij een GVK Brugdek. Kleine GVK Brugdekdelen kunnen daarentegen zelfs handmatig worden verplaatst.

5 – Bij de bouw van betonnen brug wordt 100% meer koolstofdioxide uitgestoten dan bij de bouw van een duurzaam GVK Brugdek

Betonnen bruggen bestaan grotendeels uit cement. Cement fungeert namelijk als bindmiddel binnen betonnen constructies. Echter is cement een zeer grote bron van de uitstoot van koolstofdioxide. Zo was de cementindustrie, na de staalindustrie, in 2020 wereldwijd één van de grootste vervuilers en zelfs verantwoordelijk voor zo’n 8% van de wereldwijde koolstofdioxide-uitstoot. De grootste uitstoot vindt plaats binnen het proces van het splitsen van kalksteen in kalk en CO2. Echter wordt deze uitstoot nog maar weinig opgevangen en hergebruikt. Ten opzichte van de bouw van een stalen brug is de uitstoot bij de bouw van een GVK Brugdek ongeveer een derde.

6 – Minimale uitstoot schadelijke bijproducten tijdens productie GVK Brugdek

Tijdens de productie van een duurzaam GVK Brugdek komen amper schadelijke bijproducten vrij. Dit heeft te maken met het beschermde proces van pultrusie. Pultrusie, ook wel profieltrekken genoemd, is een voortdurend productieproces voor het fabriceren van GVK profielen. Binnen het pultrusieproces worden glasvezeldraden via een impregneerbad en invoerplaten door een verhitte matrijs getrokken om vervolgens tot profiel te worden gevormd. De verdamping van schadelijke stoffen vindt binnen dit proces beschermd plaats.

7 – Productie grondstoffen van GVK Brugdek heeft weinig negatieve impact

De productie van grondstoffen, zoals vezelrovings en basisharsen, is duurzamer dan de productie van stalen of aluminium. Naast dat vezelrovings dus niet alleen een langere levensduur hebben, sterker en gemakkelijker te transporteren zijn, is het ook duurzamer om te fabriceren. De harsen worden niet apart geproduceerd, aangezien ze afkomstig zijn van een bijproduct van aardolie. Er is dus geen sprake van een apart schadelijke proces voor de productie van deze grondstof.

8 – Geen schadelijke conserveringsmiddelen of thermische processen bij duurzaam GVK Brugdek

In tegenstelling tot het geval bij houten bruggen zijn er bij glasvezelversterkte brugdekplanken geen schadelijke conserveringsmiddelen nodig om de levensduur van het GVK Brugdek te verlengen. Daarnaast zijn er ook geen thermische verzink- en verfprocessen noodzakelijk, terwijl dat wel het geval is bij stalen bruggen. Zowel door het uitblijven van de uitstoot tijdens productie van deze middelen, als tijdens het toepassen is het GVK Brugdek wederom een duurzamere brug.

9 – GVK afval fungeert als hoogwaardige brandstof en grondstof binnen cementindustrie

GVK afval uit fabrieken die glasvezelversterkte kunststoffen produceren fungeert als hoogwaardige brandstof of als minerale grondstof voor fabrieken in de cementindustrie. Er wordt zo niet alleen gezorgd dat het productieproces van GVK nagenoeg circulair is. krafton draagt op deze manier namelijk ook bij aan de verduurzaming van milieuvervuilende sectoren. Zo is er niet alleen sprake van energieterugwinning, maar kan het overgebleven as na verbranding ook worden gebruikt als vulling binnen het cement.

10 – Duurzame brug heeft lange levensduur

Een GVK Brugdek heeft door de materiaalsterkte een minimale levensduur van 50 jaar en in enkele gevallen zelfs meer dan 100 jaar. Door de lange levensduur zijn er dus minder productie- of herstelprocessen nodig om de toepassing bruikbaar te houden. Het uitblijven van schadelijke uitstoot is een direct gevolg van de lange, onderhoudsarme levensduur van de duurzame bruggen. Naast de sterke eigenschappen van het GVK materiaal dragen ook de slijtlagen bij aan de lange levensduur van onze duurzame bruggen.

11 – Duurzaam GVK Brugdek is onderhoudsarm

Een GVK Brugdek is vanwege de gebruikte GVK materialen zeer onderhoudsarm. Het glasvezelversterkte kunststof brugdek is namelijk bestand tegen corrosie, UV-straling en chemische stoffen zoals zouten en zuren. Het energieverbruik omtrent onderhoud blijft door deze eigenschappen zeer laag en is alleen noodzakelijk bij extreme beschadiging zoals vernieling.

Duurzaam en/of Circulair

Duurzaamheid en circulariteit zijn sterk met elkaar verbonden. Maar daar is ook alles mee gezegd. Er zitten namelijk beduidende verschillen tussen beide termen. 

Duurzaamheid heeft betrekking op het milieubehoud en minimale uitputting van natuurlijke bronnen ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties. Vaak gaat het hier over de impact (en de gevolgen van productie) van een product, de mens en de economie op het klimaat. De middelen ter ondersteuning van duurzaamheid zijn er in vele soorten en maten. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van schadelijke uitstoot, hittebestendige steden en de recycling van huishoudelijke afval, maar ook aan het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen bij de productie van nieuwe producten. In alle gevallen is er bij duurzaamheid sprake van de vermindering van de negatieve invloeden van de mens op het milieu.

Circulariteit kan een onderdeel zijn van duurzaam handelen. De circulaire economie is gebaseerd op de gedachte dat alle materialen, grondstoffen en hulpbronnen hergebruikt moeten worden binnen een gesloten kringloop. Binnen de circulaire economie worden er geen nieuwe impulsen van beperkte hulpbronnen aangewend om de kringloop draaiende te houden. Simpel gezegd moeten overschotten, uitstoot en afval dienen als grondstof voor productie en worden ondersteund door groene energie.

Om het circulaire karakter van onze GVK Brugdekken te waarborgen, heeft krafton een terugnamegarantie in het leven geroepen. Aan de hand van deze terugnamegarantie nemen wij de glasvezelversterkte brugdekplanken terug in de fabriek om ze te hergebruiken ofwel te recyclen. Door de recycling van GVK Brugdekplanken wordt het mogelijk het glasvezel in nieuwe duurzame bruggen te verwerken. Daarnaast stimuleren we als marktleider in Nederland andere vormen van recycling van polyester kunststoffen. Zo ontwikkelen we processen waarbij we afgeschreven polyester windmolenwieken van windmolenparken en boten recyclen en verwerken in onze duurzame bruggen.

Duurzame projecten – voorbeelden

Er zijn tal van voorbeelden van duurzame projecten. Zo leveren wij regelmatig onze GVK Brugdekplanken aan projecten waarbij houten en stalen brugdekken hevig aan vervanging toe zijn. Maar ook net zo vaak voor duurzame projecten waarbij een geheel nieuwe GVK voetgangersbrug, GVK fietsbrug of GVK steiger/vlonder wordt gebouwd. Naast dat we bijdragen aan de verduurzaming van het bezit, zorgen we met onze GVK Brugdekplanken ook voor een veilig en langdurig gebruik.

 Een duurzame GVK brug op maat

Ongeacht locatie, weersomstandigheden, oppervlak of gebruikstype is het bij krafton mogelijk een duurzaam GVK Brugdek op maat te ontvangen. Indien noodzakelijk, maken we een uniek profiel dat volledig aansluit op uw wensen en eisen. Door ons brede aanbod, beschikbare voorraad en de gemakkelijk te bewerken GVK materialen is het mogelijk binnen afzienbare tijd een duurzame GVK brug op maat op te leveren.

Meer over GVK Brugdekplanken en GVK Brugdekdelen

Onze GVK Brugdekplanken zijn stuk voor stuk voorzien van zowel een TÜV geteste antislip-slijtlaag. Wij garanderen dat onze GVK Brugdekplanken direct veilig in gebruik kunnen worden genomen. Zo voldoen de GVK planken naast de evaluatiegroepen R12 en R13 van slipweerstand, ook aan klasse E van brandwerendheid (volgens EN13501-1:2007+A1:2009 en ISO11925-2:2010).

Bekijk welke planken mogelijk zijn en ontvang direct een offerte op maat.

Offerte aanvragen