Welkom op de GVK Brugdekplank website van krafton®

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: wat is het nu eigenlijk? En op welke manier is krafton als GVK Brugdekproducent een echt MVO bedrijf? Om die laatste vraag te beantwoorden, is het van belang om het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen eerst te begrijpen en te concretiseren.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, vaak afgekort als MVO of gebruikt bij duurzaam ondernemen, is een manier van ondernemen waarbij er vanuit bedrijfsbeleid bewust wordt gestuurd op zorg voor mens, milieu en maatschappij. MVO bedrijven spannen zich in om hun negatieve impact op het klimaat en toekomstige generaties te minimaliseren. Maar MVO bedrijven focussen zich ook steeds vaker op ethische bedrijfsvoering en het ondersteunen van goede doelen en (lokale) initiatieven die passen bij hun strategie.

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen pakken hun verantwoordelijkheid omtrent klimaatneutraliteit, circulariteit, milieuvriendelijke bedrijfsprocessen en duurzame ketens in de afgelopen jaren actief en serieus op. Zo investeren ze in schonere processen en recyclen ze afgeschreven materialen. Naast dat deze MVO bedrijven door maatschappelijk verantwoord ondernemen bijdragen aan de verduurzaming van hun sector, wordt de mate van uitstoot ook door regelgeving en internationale afspraken steeds meer aan banden gelegd. Overheden faciliteren, middels subsidies en financiële aanmoediging, de benodigde handvatten om bedrijfsprocessen te verduurzamen. En dat gaat verder dan landsgrenzen. Zo heeft De Europese Commissie begin 2022 zelfs een voorstel omtrent een verplichting voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) uitgebracht ten behoeve van de versnelling van de verduurzaming van zowel grote, als kleine internationaal opererende bedrijven.

De overtuiging van het maatschappelijk verantwoord ondernemen werkt als breed gedragen bedrijfsfilosofie binnen alle lagen van MVO bedrijven door. Er wordt hierbij niet alleen gedacht aan het minimaliseren van de directe uitstoot. Ook het plaatsen van zonnepanelen voor het stroomgebruik op kantoor, het scheiden van afval in de kantine en een volledig elektrisch wagenpark horen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ook de gezondheid van het personeelsbestand is in de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, met name binnen MVO bedrijven. Want maatschappelijk verantwoord ondernemen, internationaal bekend als Corporate Social Responsibility en Sustainability (CSR), gaat zoals benoemd verder dan het minimaliseren van de impact op het milieu. Deze bedrijven dragen, vanuit MVO beleid, ook steeds vaker bewust bij aan de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers. Zo stimuleren zij beweging en dagen ze medewerkers mentaal uit door het aanbieden van studies en workshops.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen voorbeelden

Naast dat er tijdens de productie van onze GVK Brugdekken weinig energie wordt verbruikt, is een GVK Brugdek als eindproduct ook een duurzame oplossing. Zo hebben ze een lange levensduur, maar zijn ze ook snel te plaatsen als flexibele, tijdelijke oplossing. En juist die eigenschappen maken het voor onze opdrachtgevers mogelijk binnen afzienbare tijd een tijdelijk MVO project te realiseren. Zo ook het geval bij een MVO project in Amsterdam.

Voor dit MVO project produceerde krafton een GVK Brugdek dat als tijdelijk metroperron aan de Noord/Zuidlijn dienst deed. Naast dat de eigenschappen van ons GVK Brugdek het mogelijk maakte het tijdelijke perron duurzaam en snel te realiseren, zorgde de terugnamegarantie van krafton voor het grootste duurzame voordeel. krafton biedt namelijk, ook bij dit tijdelijke project, de mogelijkheid alle gebruikte GVK Brugdekken weer terug in huis te nemen. Daar waar hout en beton ten allen tijden moeten worden gerecycled, kunnen GVK Brugdekken ongeacht gebruiksduur zonder (grote) herstelwerkzaamheden binnen afzienbare tijd aan een tweede of zelfs derde leven beginnen.

De combinatie tussen de duurzame eigenschappen, mogelijkheid tot tijdelijke plaatsing en de terugnamegarantie van krafton maakt dit een MVO project om trots op te zijn.


krafton – Maatschappelijk ondernemer

krafton is, naast producent van duurzame oplossingen, als maatschappelijk ondernemer ook bedrijfsmatig zeer vooruitstrevend omtrent verduurzaming. Zo zorgen zonnepanelen er overdag voor dat zowel de productie, als de binnendienst op kantoor zelfvoorzienend is. Daarnaast zijn we hard bezig om voor de nachtelijke energievraag voldoende energieopslag te realiseren.

Dat krafton maatschappelijk onderneemt blijkt ook uit het feit dat wij LCA-studies op onze producten laten uitvoeren. Deze studies bieden inzicht in de totale milieubelasting tijdens de levenscyclus van onze GVK Brugdekken. Het doel van deze levenscyclusanalyses is dat wij inzicht krijgen in de elementen van bedrijfsprocessen waarbij wij nog duurzamer te werk kunnen gaan. En naast dat we deze levenscyclusanalyses laten uitvoeren, laten we onszelf ook opleiden tot uitvoerder van deze LCA-studies. Zo kunnen we voortdurend onze eigen productie- en bedrijfsprocessen toetsen en optimaliseren. Als maatschappelijk ondernemer is krafton al jarenlang aan het verduurzamen om uiteindelijk te voldoen aan de emissievrije eis van 2050.

Naast deze ecologische en economische manier van maatschappelijk ondernemen, draagt krafton ook bij aan de gezondheid van het personeel. Zo denken we mee met de behoeftes en zijn we zeer flexibel omtrent het werk binnen ploegendiensten. We houden rekening met gebeurtenissen in de persoonlijke sferen van onze medewerkers en steunen, onder begeleiding van een vooruitstrevend HR beleid, waar mogelijk. Vanuit ons beleid om intern goed te doen, doen we dit ook buiten onze muren. Zo steunen we de ontwikkeling van toekomstige generaties door het Studentenproject van de Hogeschool Arnhem Nijmegen te sponsoren met GVK-profielen voor de HAN Solarboat. Ook sponsorden we in 2010 Stichting Projecthulp Haiti voor de realisatie van noodwoningen.

Voordelen van MVO?

De voordelen van MVO lopen zeer uiteen. Zo stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen:

  • Innovatie ten behoeve van efficiëntie
  • Kostenbesparing op energie bij productie
  • Verduurzaming van bedrijfsprocessen

Maar naast het innoveren, de kostenbesparing en minimaliseren van de ecologische voetafdruk is maatschappelijk verantwoord ondernemen ook commercieel zeer interessant. Zo verbetert maatschappelijk verantwoord ondernemen het merkimago en versterkt het zakelijke relaties. Daarnaast schrijven bedrijven en overheden, groot en klein, alleen nog maar opdrachten uit waarbij een hoge mate van duurzaamheid wordt verlangd. Met het oog op de toekomst zijn organisaties ook hard bezig met het verduurzamen van het bezit. Voldoet het bedrijf volgens bijvoorbeeld LCA-studies of de CO2-Prestatieladder niet aan minimale voorwaarden? Dan valt u buiten de boot. MVO is dus, ook voor krafton, een krachtig middel om de concurrentiepositie te versterken. 

Ook personeel is steeds kritischer op het MVO beleid van hun werkgevers. Zo verlangen zij steeds vaker van hun huidige of toekomstige werkgever een actief beleid omtrent verduurzaming. Door te voldoen aan deze eisen stimuleert krafton een fijn werkklimaat met gemotiveerde collega’s.

MVO en Duurzaam

MVO en duurzaam ondernemen worden veelal door elkaar gebruikt, terwijl beide geen evenwaardige synoniemen zijn. Binnen MVO wordt er namelijk gestuurd op de bewustwording van de impact van de bedrijfsvoering op het milieu, de mens en/of de maatschappij en het verminderen ervan. Duurzaam ondernemen heeft daarentegen enkel betrekking op het behoud van het milieu en natuurlijke hulpbronnen voor huidige en toekomstige generaties. Binnen duurzaam ondernemen wordt er veelal gekeken naar de impact van de eigen onderneming, voordat er aandacht wordt gegeven aan de externe maatschappelijke kant. Duurzaamheid is onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, terwijl dat andersom niet hoeft te zijn. Zo kan een MVO bedrijf zich bijvoorbeeld wat meer toeleggen op de maatschappelijke aspecten, zoals ethisch ondernemen, en wat minder op duurzaamheid.

Het GVK Brugdek van krafton is als duurzaam eindproduct een uniek MVO project op zich. GVK Brugdekken worden vanuit een actief MVO bedrijf op een duurzame wijze geproduceerd, worden gemakkelijk getransporteerd en gemonteerd en gaan zo’n 100 jaar mee. En is het na die tijd nodig om het brugdek te vervangen? Dan worden de GVK Brugdekken volledig gerecycled en opnieuw verwerkt binnen nieuwe brugdekken. Daarom mogen we onze GVK Brugdekken als MVO project ook met trots typeren als een duurzame brug. Ook voor unieke projecten zijn duurzame bruggen opmaat te produceren.

Meer over GVK Brugdekplanken en GVK Brugdekdelen

Onze GVK Brugdekplanken zijn stuk voor stuk voorzien van zowel een TÜV geteste antislip-slijtlaag. Wij garanderen dat onze GVK Brugdekplanken direct veilig in gebruik kunnen worden genomen. Zo voldoen de GVK planken naast de evaluatiegroepen R12 en R13 van slipweerstand, ook aan klasse E van brandwerendheid (volgens EN13501-1:2007+A1:2009 en ISO11925-2:2010).

Bekijk welke planken mogelijk zijn en ontvang direct een offerte op maat.

Offerte aanvragen